Ons programma is een VISIE

Een vooraf vastgesteld programma is voor ONS.dorp eerder onlogisch. Situaties veranderen constant zodat aan een programma dan ook permanent moet gewerkt worden. Daarvoor is naar iedereen blijven luisteren heel belangrijk om steeds tot een consensus te komen. Ongeacht welke politieke kleur en eveneens écht rekening houdend met de inwoners, zonder dat enige politieke strategie de bovenhand neemt. Wij sluiten geen enkele partij uit. Voor ons geen traditionele meerderheid of oppositie voering ten koste van een goed bestuur. Een (goed) idee van eender wie is ten allen tijde bespreekbaar. Wij zijn voor dialoog.

Er zijn zoveel mensen in onze gemeente met goede ideeën, die een visie hebben die soms zelfs beter is dan de visie van het bestuur. Het is een verspilling van talent als je deze mensen niet probeert te betrekken. Daarom ook zou de manier van politiek voeren veel aangenamer en toegangkelijker moeten worden.

Wat we zeker niet willen, is belemmerd worden door het vasthangen aan programmapunten van een nationale partij. We willen een meer constructief, lokaal en ongebonden bestuur waarbij we altijd proberen elk eigenbelang uit te sluiten!

Burgerparticipatie

ONS.dorp streeft naar een open en sociaal bestuur in samenspraak met elke inwoner van onze gemeente. Echt luisteren naar de mensen en er ook naar (blijven) handelen is ons moto.
Stel dat wij na 14 oktober 2018 in de mogelijkheid zijn, dan gaan we het nieuwe bestuur al zeker volgende drie voorstellen doen en of zelf verwezenlijken als aanvulling van het dagelijks bestuur:

1. Het voorstel om een vragenuurtje in te lassen het uur voor de start van een gemeenteraad. Iedere inwoner kan dan persoonlijk zijn of haar vraag stellen aan de politici.

2. Het voorstel om de burger ook online te kunnen laten participeren naar het model dat in het filmpje beschreven wordt. Wij hebben reeds contact gehad met de ontwikkelaars van dit platform [CitizenLab] en zouden dit in onze gemeente ook willen introduceren.
Ook zien wij potentieel in een
mobiele app die nog in ontwikkeling is.

3. Tussen elke gemeenteraad (ongeveer maandelijks) een open vergadering waarop elke burger welkom is. Tijdens deze samenkomst kunnen agendapunten door de aanwezigen worden voorgesteld. Onze, hopelijk, verkozen raadsleden zullen deze dan ook verdedigen op de gemeenteraad. De daarop volgende samenkomst volgt een samenvatting over het verloop van deze in de gemeenteraad besproken punten.