Welkom bij ONS.dorp Bevel-Kessel-Nijlen.

ONS.dorp is een burgerlijst die volledig politiek onafhankelijk is en dus enkel de belangen van Groot-Nijlen en zijn inwoners wil behartigen op een gedreven, ongebonden en constructieve manier. Wij sluiten elk eigenbelang uit en willen bewaken dat dit ook in de toekomst zo blijft.

Dorpspolitiek is van de mensen in ons dorp. ONS.dorp kan de focus lokaal leggen aangezien we niet gebonden zijn aan grote partijen die gericht zijn op het hele land.

ONS.dorp is een intitiatief opgericht door een groep van mensen uit verschillende hoeken van onze samenleving; ondernemers, arbeiders, creatievelingen, enz… met als raadgevers op de achtergrond ervaren mensen uit de gemeenteraad die de traditionele manier van politiek voeren de rug hebben toegekeerd. In die zin noemen wij ons liever een ploeg dan een partij.

ONS.dorp brengt mensen samen die het hart op de goede plaats en het hart op de tong hebben en die open en rechtvaardig de belangen van ALLE inwoners van Bevel, Kessel en Nijlen zullen verdedigen, ook diegenen zonder stem: de dieren, de natuur en ons milieu.

ONS.dorp streeft naar een open en sociaal bestuur in samenspraak met elke inwoner van onze gemeente. Echt luisteren naar de mensen en er ook naar handelen, is ons motto. Ons programma is opgesteld op basis van de bezorgdheden van onze inwoners. Er zijn zoveel mensen in onze gemeente met goede ideeën, die een visie hebben die soms zelfs beter is dan de visie van het bestuur. Het is een verspilling van talent als je deze mensen niet probeert te betrekken. Wij willen inspraak van de burger zelf. Bij ons mag iedere inwoner zijn zeg doen! Ten slotte zijn wij de stem van al onze kiezers.

Iedereen met een mening of idee mag deze zeker aan ons bezorgen zodat wij deze kunnen meenemen in ons definitieve programma. Naargelang de tijd die iemand heeft kan hij/zij ons simpelweg steunen, input geven of zelfs actief meewerken.

Iedereen die zich geroepen voelt om onze ploeg te versterken, laat het ons weten!

Wij zijn ervan overtuigd dat er een nieuwe wind mag waaien in ons gemeentehuis. En dat vooral een nieuwe stijl van besturen welkom is!